Նվիրաբերել

Նվիրաբերել


Դուք կարող եք նվիրատվություն կատարել առցանց` լրացնելով ստորև ներկայացված դաշտերը:

Բանկի կամ այլ վճարային համակարգերի միջոցով նվիրատվություն կատարելու դեպքում կարող եք օգտագործել հետևյալ վավերապայմանները:
Հայաստանից իրականացվող փոխանցումների համար՝ Բանկի անվանումը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՎՀՀ - 02643306
Կազմակերպության անվանումը՝ «ՍՏԵՓԱՆ ԳԻՇՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»
Կազմակերպության հաշվեհամարը (ՀՀԴ)՝ 220003352774000
Կազմակերպության հաշվեհամարը (ԱՄՆ դոլար)՝ 220003352006001
Կազմակերպության հաշվեհամարը (եվրո)՝ 220003351925002 Արտասահմանից իրականացվող փոխանցումների համար՝ ԱՄՆ դոլարով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ Թղթակից բանկ՝ Raiffeisen Bank International AG
SWIFT: RZBAATWW
Շահառու բանկ՝ "ACBA BANK" OJSC
SWIFT: AGCAAM22
Թղթակցային հաշվեհամար՝ 070-55.083.711 USD (ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ որպես շահառուի հաշվեհամար)
Շահառուի անվանում՝ FONDATION CARITATIVE «STEPAN GISHYAN»
Շահառուի հաշվեհամար՝ 220003352006001 Եվրոյով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ Թղթակից բանկ՝ Raiffeisen Bank International AG
SWIFT: RZBAATWW
Շահառու բանկ՝ "ACBA BANK" OJSC
SWIFT: AGCAAM22
Թղթակցային հաշվեհամար՝ 001-55.083.711 EUR (ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ որպես շահառուի հաշվեհամար)
Թղթակցային հաշվեհամար 001-55.083.711 EUR ((ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ որպես շահառուի հաշվեհամար)
Շահառուի անվանում: FONDATION CARITATIVE «STEPAN GISHYAN»
Շահառուի հաշվեհամար (IBAN)*: AM220003351925002

*IBAN- ը Հայաստանում չափանիշ չէ, խնդրում ենք օգտագործել հաշվի համարը եւ SWIFT- ը