Գործունեության ոլորտները
Գործունեության ոլորտները
  • ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Կիրառելով յուրահատուկ մոտեցումներ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ՝ մենք աջակցում ենք լավագույն գաղափարներով իրենց համայնքի զարգացմանը նպաստող անհատներին և կազմակերպություններին: Նպատակ ունենալով մնայուն լուծումներ գտնել համայնքներում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին՝ մենք հիմնական շեշտադրումը դնում ենք ենթակառուցվածքների բարեկարգման, անհրաժեշտ ռեսուրսների և գիտելիքների զարգացման և նորաստեղծ փոքր ու միջին բիզնեսներին աջակցության վրա:

  • ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արժևորելով կրթության և գիտության  հիմնաքարային դերը հասարակության երկարաժամկետ կայուն զարգացման գործում՝ մենք առաջնային կարևորություն ենք տալիս այս ոլորտում իրականացվող ծրագրերին: Հիմնադրամի գործունեության առանցքում են պահվելու առաջարկվող այն ծրագրերը, որոնք ուղղված կլինեն գիտակրթական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստումներին, հավասար կրթական հնարավորությունների ստեղծմանը, հատուկ կրթական կարիքներով մարդկանց համար հասանելի կրթության ապահովմանը, ուղղված կլինեն երիտասարդների վերամասնագիտացմանը և ալն:

  • ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնադրամը կարևոր է համարում նաև այն ծրագրերի ֆինանսավորումը, որոնք շեշտը դնում են համայնքներում առողջապահության գործընթացի վրա: Մեր հիմնական նպատակն այս ոլորտում աջակցությունն է առողջապահական հիմնախնդիրներին լուծումներ առաջարկող ամենաարդյունավետ ծրագրերին՝ առողջապահական որակյալ ծառայությունների հասանելիություն, ոլորտի մասնագետներին վերապատրաստումներ, առողջապահական սարքավորումների ձեռքբերում և այլն:

  • ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Մշակութային ծրագրերի ֆինանսավորման հիմնական նպատակներն են. հայ մշակույթի պահպանման, տարածման ու զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը և հայ-ֆրանսիական միջմշակութային կապերի ամրապնդումը: