Դիմելու ընթացակարգը
Դիմելու ընթացակարգը

Լրացրե՛ք ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց համար նախատեսված առցանց հայտը՝ կցելով  հայտադիմումի մեջ պահանջվող փաստաթղթերը:
Ներկայացված դիմում-փաթեթների հավաքագրումից և ուսումնասիրությունից հետո նախնական հավանության արժանացած ծրագրերի հեղինակները կհրավիրվեն հարցազրույցի: Վերջնական փուլում «Ստեփան Գիշյան» բարեգործական հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհուրդը կընտրի հաղթողներին:


Դրամաշնորհի տրամադրման հայտերն ընդունվում են մինչև 2018 թվականի մարտի 15-ը:

Ուշացած կամ թերի հայտադիմումները չեն ընդունվի: