Նվիրաբերել

Նվիրաբերել

Դուք կարող եք նվիրատվություն կատարել առցանց` լրացնելով ստորև ներկայացված դաշտերը: Բանկի կամ այլ վճարային համակարգերի միջոցով նվիրատվություն կատարելու դեպքում կարող եք օգտագործել հետևյալ վավերապայմանները: Հայաստանից իրականացվող փոխանցումների համար՝ Բանկի անվանումը՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՀՎՀՀ - 02643306 Կազմակերպության անվանումը՝ «ՍՏԵՓԱՆ ԳԻՇՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» Կազմակերպության հաշվեհամարը (ՀՀԴ)՝220003352774000 Կազմակերպության հաշվեհամարը (ԱՄՆ դոլար)՝ 220003352006001 Կազմակերպության հաշվեհամարը (եվրո)՝ 220003351925002 Արտասահմանից իրականացվող փոխանցումների համար՝ ԱՄՆ դոլարով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ Թղթակից բանկ՝ DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS SWIFT: BKTRUS33 Շահառու բանկ՝ ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK SWIFT: AGCAAM22 Թղթակցային հաշվեհամար՝ 04422200 USD (ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ որպես շահառուի հաշվեհամար) Շահառուի անվանում՝ FONDATION CARITATIVE «STEPAN GISHYAN» Շահառուի հաշվեհամար՝ 220003352006001 Եվրոյով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտվավերապայմաններ Թղթակից բանկ՝ CREDIT AGRICOLE S.A., FRANCE SWIFT: AGRIFRPP Շահառու բանկ՝ ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK SWIFT: AGCAAM22 Թղթակցային հաշվեհամար՝ 20141459000 EUR (ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ որպես շահառուի